Grafiska Företagen

Nya kollektivavtal klara för grafisk industri - 6,5 procent på tre år

Publicerad den 31 mars 2017

Efter en intensiv förhandlingsperiod har Grafiska Företagen idag tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalen löper på tre år med ett samlat avtalsvärde på 6,5 procent. Därmed är Grafiska Företagens samtliga kollektivavtal klara, d v s Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket samt Tjänstemannaavtalet och Ledaravtalet.

Så här kommenterar Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis förhandlingarna:

- Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt under en lång rad av år. Nu nådde vi inte ända fram, men vi är nöjda med att det blev ett treårsavtal, det är bra för Sverige, industrin och vår bransch. Det är positivt för företagen att få förutsägbarhet tre år framåt vilket skapar förutsättningar att göra de effektiviseringar som behövs för att klara kostnadsläget. Vi har också fått igenom förbättringar i avtalen bl a avseende arbetstid.

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2017 och löper ut den 31 mars 2020.

För mer information kontakta:

Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen:
ravindra.parasnis@grafiska.se, 070-661 23 45

Eva Glückman, Förhandlingschef, Grafiska Företagen:
eva.gluckman@grafiska.se, 070-622 72 05

Maria Wikström, Bransch- och kommunikationschef, Grafiska Företagen:
maria.wikstrom@grafiska.se, 070-532 68 02