Teknikföretagen

Vi verkar på en global marknad med hård konkurrens

Publicerad den 31 mars 2017

Wipro Infrastructure Engineering ingår i en världsomspännande koncern där olika tillverkningsenheter ofta jämförs med varandra. Att hålla konkurrenskraften på topp är avgörande för företagets framgångar.

År 2006 köpte det indiska företaget Wipro svenska Hydrauto från private equity-fonden Accent. Förvärvet var en satsning från Wipro för att komma ut på den internationella marknaden och för Hydrautos del innebar det att företaget inlemmades i en expansiv global koncern.

I dag har Wipro Infrastructure växt till världens största oberoende leverantör av hydraulcylindrar för en rad olika användningar, bland annat till truckar, lastbilar och andra maskiner. Wipro Infrastructure ingår i sin tur i Wipro Ltd som är en av Indiens största koncerner med 170 000 anställda världen över och noterat på New York-börsen.

Sverige är fortfarande en viktig del i Wipro Infrastructure med tre av företagets tio fabriker och stora kunder som CargoTech och dotterbolaget HIAB. I Sverige har Wipro Infrastructure produktion i Ljungby, Bispgården och Östersund med tillsammans omkring 300 anställda.

- Vi verkar på en global marknad med internationella, stora kunder med hård konkurrens och stark prispress. Vi måste vara kostnadseffektiv och hela tiden förbättra vår produktivitet. Sverige är ett högkostnadsland och vi har dessutom transportkostnader för att få hit material och sedan skicka ut färdiga produkter till kunder ute i Europa, säger Jan Nilsson, som är VD för Wipro Infrastructure i Sverige. Han sitter också med i den globala koncernledningen som teknisk chef.

Att det är en tuff marknad märktes inte minst 2009 då Wipro Infrastructure blev tvunget att lägga ned tillverkningen i Skellefteå i efterdyningarna av finanskrisen som drabbade många kunder hårt.

- Det var ett tufft beslut att stänga en fabrik, som också var vår största, men vi gjorde det på grund av hård prispress och konkurrens. Våra kunder som ofta är globala förändras också, ett exempel kan vara att de flyttar sin tillverkning.  Vi har pågående diskussioner med några större kunder om var vår tillverkning ska ske, bland annat på grund av kostnadsläget i Sverige, säger Jan Nilsson.

Samtidigt understryker han att huvudkontoret i Bangalore i Indien är lyhört för produktivitetsökningar och att närhet till kunder kan vara nog så viktig. Wipro Infrastructures modernaste fabrik ligger i Östersund där produktionslinan till stor del är automatiserad.

- Där klarar vi produktionen med omkring 30 procent färre anställda. Komponenter kan matas nästan rakt in i produktionslinan och vi kan skifta produkter och storlekar på ett ögonblick vilket ger en stor flexibilitet och effektivitet i kombination, säger Jan Nilsson.

I Sverige omsätter Wipro Infrastructure omkring 800 miljoner kronor och är väldigt känsliga för kundernas skiftande framgångar på sina marknader. Förutom återhållsamma löneökningar är större flexibilitet i arbetstid något Jan Nilsson gärna skulle se:

- Ett företag som vårt skulle vara mycket hjälpt av större flexibilitet i arbetstid genom till exempel periodvis kortare arbetstid eller tillfälliga permitteringar